Home / Tamil News / ரூ‌‌. 8 ல‌ட்சம் செலவில் அமைக்கப்பட்‌ட ஜல்லிக்கட்டு காளை சிலை | #Jallikattu #Madurai #ManjuVirattu

ரூ‌‌. 8 ல‌ட்சம் செலவில் அமைக்கப்பட்‌ட ஜல்லிக்கட்டு காளை சிலை | #Jallikattu #Madurai #ManjuVirattu

ரூ‌‌. 8 ல‌ட்சம் செலவில் அமைக்கப்பட்‌ட ஜல்லிக்கட்டு காளை சிலை | #Jallikattu #Madurai #ManjuVirattu

Check Also

தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது! காரணம்…?

தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது! காரணம்…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *