Home / Tamil News / தமிழகத்தில் விநாயகர் சிலைகள் நீர் நிலைகளில் கரைப்பு! உற்சாகமாக நடைபெற்ற ஊர்வலம் |#GaneshChaturthi

தமிழகத்தில் விநாயகர் சிலைகள் நீர் நிலைகளில் கரைப்பு! உற்சாகமாக நடைபெற்ற ஊர்வலம் |#GaneshChaturthi

தமிழகத்தில் விநாயகர் சிலைகள் நீர் நிலைகளில் கரைப்பு! உற்சாகமாக நடைபெற்ற ஊர்வலம் |#GaneshChaturthi

Check Also

தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது! காரணம்…?

தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது! காரணம்…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *